PAI

Polyamideimide

PAl anvendes relativt sjældent, da det er svært at bearbejde, men PAI har mange anvendelsesmuligheder pga. sin høje trækstyrke i varme: 50 MPa ved 260°C.

PAI med smøremiddel anvendes den til lejer, bøsninger, ventiler m.m.

Har du brug for datablad, kontakt os på tlf. +45 4353 8844 eller linatex@linatex.dk

Eksempler på handelsnavne på råvarer og halvfabrikata:

  • Torlon®
  • Tecator™
  • Semitron®
  • Duratron®

Linatex leverer både halvfabrikata og færdige produkter, alt efter behov. Dokumentation for kvalitet og korte leveringstider gør Linatex til en god samarbejdspartner.

Hvad bruges PAI til

Anvendelses temperatur normalt op til ca. C 260°C.
Massefylde normalt ca. 1,38-1,46 g/cmᶟ

Fordele:

  • Tåler høje temperaturer (260° C)
  • Kun 4 % af strækspændingen tabes efter 2000 timer ved 200°C
  • UL -index 220°C
  • Ekstremt lav friktion og slid i kvaliteterne fyldt med teflon eller grafit
  • Ekstrem lav varmeudvidelse
  • Kemikalieresistent

Begrænsninger:

Ekstrem svær at sprøjtestøbe.

Angribes af varme alkalier og syrer.

Lav fugtighedoptagelse.

Ikke levnedsmiddelgodkendt.

Angribes af overophedet damp ved 160°C

Anvendelses muligheder:

Sliddele i lejer, tætninger, ventiler, lejehuse m.fl.

Især tætninger som udsættes for høje temperaturer, og ventildele, som er udsat for store tryk og påvirkning fra kemikalier.

Linatex er medlem af EPDA og IAPD og er underlagt løbende kontrol af Fødevarestyrelsen

Vær opmærksom på, at det er slutbrugeren, der har ansvaret for at de anvendte materialer overholder gældende love og forordninger.

Linatex anvender en Zeiss 3D målemaskine til at sikre, at leverancerne overholder de ønskede dimensioner.

Vi hjælper gerne med rådgivning, tegninger og specifikationer, så slutproduktet bliver det helt rigtige.

Linatex står for dokumenteret kvalitet i alle produkter.