PVDF

Polyvinylidenfluorid

PVDF er et High tech flourplast, som har mange af de samme kvaliteter som PEEK, men er billigere.

PVDF er velegnet til anvendelse i forbindelse med væsker - fx varmt vand, vaskemaskiner og kemikalier.

PVDF har en høj kemikalieresistens, og er yderst velegnet til industri, hvor der er behov for et materiale, der kan tåle syrer, baser og organiske opløsningsmidler.

Har du brug for datablad, kontakt os på tlf. +45 4353 8844 eller linatex@linatex.dk

Eksempler på handelsnavne på råvarer og halvfabrikata:

  • Symalit®
  • Kynar®
  • Solvay Solef®

Linatex leverer både halvfabrikata og færdige produkter, alt efter behov. Dokumentation for kvalitet og korte leveringstider gør Linatex til en god samarbejdspartner.

Hvad bruges PVDF til

Anvendelses temperatur normalt fra ca. 0°C op til 140°C - kortvarigt op til 150°C
Massefylde normalt ca. 1,76-1,79 g/cmᶟ

Fordele:

  • Høj temperaturbestandighed til ca. 150°C
  • Stor kemikalieresistens
  • Angribes ikke af syrer, baser og de fleste organiske opløsningsmidler
  • UV-bestandig
  • Angribes ikke af mikroorganismer
  • Gode elektriske og dielektriske egenskaber
  • Meget lav vandabsorption

Begrænsninger:

Ringe krype resistens.

Høj vægtfylde kontra andre plasttyper.

Angribes af smeltede alkalimetaller, i fluorgas, syredifluorid og klor-trifluorid.

Begrænset slidstyrke.

Begrænset styrke.

Anvendelses muligheder:

Elektriske applikationer, el-maskiner, pakninger, vaskmaskiner, rør, filtre, belægning i kemisk apparatur, elektrisk isoleringsmateriale, finmekaniske detaljer o.a.

Linatex er medlem af EPDA og IAPD og er underlagt løbende kontrol af Fødevarestyrelsen.

Vær opmærksom på, at det er slutbrugeren, der har ansvaret for at de anvendte materialer overholder gældende love og forordninger.

Linatex anvender en Zeiss 3D målemaskine til at sikre, at leverancerne overholder de ønskede dimensioner.

Vi hjælper gerne med rådgivning, tegninger og specifikationer, så slutproduktet bliver det helt rigtige.

Linatex står for dokumenteret kvalitet i alle produkter.