Fødevarekontakt

Fødevarekontakt materialer – teknisk plast og gummi

Linatex fremstiller plast- og gummi emner til brug i industrien.

Fødevarekontakt-materialer er underlagt særligt strenge krav til råvarer, afsmitning og hygiejne.

Bemærk - der kommer løbende nye materialer til, der er godkendt til kontakt med fødevarer.

 Gummi: Kontakt venligst vores salgsafdeling.

 Kontakt Linatex A/S ’s salgsafdeling, hvis du savner oplysninger om et givet materiale eller ønsker at høre mere om vores produkter.

Regler vedrørende fødevarekontakt materialer

Linatex A/S er registreret hos Fødevareregion København i henhold til BEK 822/2013.

Registreringen omfatter import, produktion og salg af genstande, herunder maskindele, bestemt til direkte kontakt med fødevarer.

Regler vedrørende fødevarekontakt materialer

Registreringen gælder ikke for alle materialer, der er tiltænkt eller egnede til fødevarekontakt.

Ansvaret for anvendelse af materialer, der er godkendt til kontakt med fødevarer iht. ovenstående registrering hviler alene på den
virksomhed, der producerer de pågældende fødevareprodukter.

Da Linatex A/S ikke nødvendigvis har kendskab til, hvordan vores materialer anvendes af kunderne, kan vi ikke udstede generelle erklæringer om overensstemmelse med forordning 1935/2004 og forordning 10/2011.

For at få en generel erklæring fra Linatex, skal vi have udtrykkelig og forudgående meddelelse om, at materialet/emnet påtænkes anvendt i forbindelse med fødevarer og under hvilke konditioner.

Kun på baggrund af konkrete og detaljerede oplysninger om anvendelse og driftsforhold, kan det sikres, at materialet er egnet i den givne applikation, er fremstillet og behandlet i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, er sporbart og ledsages af den krævede dokumentation..