R & D

Siden grundlæggelsen i 1951 har Linatex A/S beskæftiget sig med plast og gummi.

Linatex har således mere end 60 års erfaring med teknisk plast og gummi til industrielle anvendelser, hvilket er et bærende element i vores ydelser:

  • Rådgivning om materialevalg, konstruktion og bearbejdning
  • Leverancer af halvfabrikata (plader, stænger, rør og folier m.v.) til videre forarbejdning
  • Bearbejdning af plast og gummi efter opgave

Linatex' egen bearbejdning er primært spåntagende (drejning og fræsning), men via et professionelt netværk af dygtige underleverandører og samarbejds-partnere kan vi tilbyde andre bearbejdningsformer som fx sprøjtestøbte råemner, der færdigbearbejdes spåntagende, eller printede emner.

Vore materialeleverandører er nøje udvalgt og tæller en lang række af verdens førende producenter indenfor deres respektive produktområder og knowhow. Som udgangspunkt importerer vi selv vore materialer direkte fra producenterne.

Kvalitetssystem

Linatex A/S er certificeret af Det Norske Veritas efter DS/EN ISO 9001:2015 til produktion og salg af teknisk plast og gummi til industrien.

Miljøstyringssystem

Linatex’ m+iljøstyringssystem er certificeret af Det Norske Veritas efter DS/EN ISO 14001:2015 til produktion og salg af teknisk plast og gummi til industrien.

Målefaciliteter

Til kontrolmåling anvender vi, udover gængse måleværktøjer, en Zeiss ECLIPSE 3D-koordinat målemaskine, der står i et særligt klimakontrolleret målerum.

Maskinen er udstyret med den sidste version af Calypso ® software der muliggør elektronisk udveksling af måleprogrammer og -rapporter.

Måleområdet er 1000x1000x600 mm.

Måleværktøjer kontrolleres/kalibreres regelmæssigt efter en fastlagt procedure i vort kvalitetsstyringssystem.

Tolerancer

For plastemner som produceres efter tegning, anvendes DS/ISO 2768-1-m på mål uden tolerance.

For gummi anvendes DS/ISO 2768-1-v.