PSU

Polysulfon

Tekst på vej...

Har du brug for datablad, kontakt os på tlf. +45 4353 8844 eller linatex@linatex.dk

Eksempler på handelsnavne på råvarer og halvfabrikata:

  • Sustason®
  • Udel
  • Ultrasons

Linatex leverer både halvfabrikata og færdige produkter, alt efter behov. Dokumentation for kvalitet og korte leveringstider gør Linatex til en god samarbejdspartner.

Hvad bruges PSU til

Anvendelses temperatur normalt fra -50°C op til 160°C - i luft op til ca. 180-220°C.
Massefylde normalt ca. 1,24 g/cmᶟ

Fordele:

  • Autoklaveres
  • Hydrolysebestandig
  • FDA godkendt
  • UL V0
  • Kemisk resistent
  • God styrke

Begrænsninger:

Klorerede kulbrinter.

Ej UV resistent

Anvendelses muligheder:

Medico og fødevareindustrien, kaffemaskiner, mikrobølgeovne og filterdele.

Linatex er medlem af EPDA og IAPD og er underlagt løbende kontrol af Fødevarestyrelsen

Vær opmærksom på, at det er slutbrugeren, der har ansvaret for at de anvendte materialer overholder gældende love og forordninger.

Linatex anvender en Zeiss 3D målemaskine til at sikre, at leverancerne overholder de ønskede dimensioner.

Vi hjælper gerne med rådgivning, tegninger og specifikationer, så slutproduktet bliver det helt rigtige.

Linatex står for dokumenteret kvalitet i alle produkter.