PF

Fenolplast

Tekst på vej..

Har du brug for datablad, kontakt os på tlf. +45 4353 8844 eller linatex@linatex.dk

Eksempler på handelsnavne på råvarer og halvfabrikata:

  • Bakelit
  • lsolit®
  • Carta®
  • Pertinax®
  • Etronax
  • Etronit

Linatex leverer både halvfabrikata og færdige produkter, alt efter behov. Dokumentation for kvalitet og korte leveringstider gør Linatex til en god samarbejdspartner.

Hvad bruges PF til

Anvendelses temperatur normalt op til ca. 120°C.
Massefylde normalt ca. 1,35-1,46 g/cmᶟ

Fordele:

  • Stift materiale med gode all-round egenskaber
  • Høj dimensionsstabilitet ved belastninger over et bredt temperaturområde
  • Kemisk resistens mod alm. opløsningsmidler, svage syrer og de fleste rengøringsmidler
  • Anvendes til formgods næsten altid med fyld- eller armeringsstoffer

Begrænsninger:

Kan kun indfarves med mørke farver.

Påvirkes af stærkt oxiderende syrer eller baser.

Tendens til brobygning ved høje elektriske spændinger.

Ikke velegnet til udendørs brug.

Absorberer fugt i mindre mængder.

Anvendelses muligheder:

Kæber, pumpedele, håndtag, glidelejer, ruller, spolekerner, el-isolatorer, varmluftsfordeler, spjæld.

Linatex er medlem af EPDA og IAPD og er underlagt løbende kontrol af Fødevarestyrelsen

Vær opmærksom på, at det er slutbrugeren, der har ansvaret for at de anvendte materialer overholder gældende love og forordninger.

Linatex anvender en Zeiss 3D målemaskine til at sikre, at leverancerne overholder de ønskede dimensioner.

Vi hjælper gerne med rådgivning, tegninger og specifikationer, så slutproduktet bliver det helt rigtige.

Linatex står for dokumenteret kvalitet i alle produkter.